Haymana Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS

Tarihçe

HAYMANA ZİRAAT ODASI Başkanlığımız 1964 yılında Haymana Ziraat ve çiftçilerine resmi statü kazandırmak amacıyla kurulmuştur.

Kurulduğu günden beri odamız sivil toplum örgütü olarak; Tarımsal ve zirai alanda haymana çiftçilerinin önderi olmak, Çiftçi haklarını korumak, Çiftçilik ve tarımı geliştirmek, çiftçileri gerekli konularda bilgilendirmek, Tarımsal haşere ve hastalıkların giderilmesinde öncülük yapmak, İlçemizde tarımsal alanda ekili ve dikili alanların takibini yapmak, Ecrimisil ve satış değeri tespiti yapmak, İlçemizde bulunan çiftçilerimizi kayıt altına alarak devletle ve çiftçi arsında köprü oluşturma çabası ve gayreti içindedir.

Odamız hizmet binasında gerekli teknolojik bilgisayar sistemiyle üyelerimize; Çiftçi kayıt belgesi, Üretici belgesi, Ofis belgesi, Bağ-kur belgesi, Banka belgesi, Resmi kurum ve kuruluşlara resmi evrakları düzenlemektedir. Odamız kayıtlı bulunan üye ve çiftçilerimize T.Z.O.B. tarafından yıllık olarak belirtilen resmi aidatları üyelerden makbuz karşılığı tahsil ederek gelir sağlamaktadır. Muhasebe kayıtları kanuna uygun tek düzen muhasebe standartlarından tutulmaktadır.

FAALİYET ALANI: Haymana Ziraat Odası 68 Köy, 6 Belde de yaşayan yaklaşık 15.500 çiftçiye yönelik hizmet vermektedir. İlçemizin tarım arazisi 2.226.690 dekar olup bunun 1.400.000 dekarı ekilmektedir. İlçemiz köy nüfusu 19.747, kasabalarda 10.868 i, şehir nüfusu 9.922 olmak suretiyle toplam 40.537 nüfusa sahiptir. 

BİNA DURUMU: Odamız faaliyetlerini 2003 yılına kadar ilçemizde mevcut Haymana Kızılay Binası Ankara Caddesi No:3 Adresinde Haymana Çiftçilerine hizmet verirken 01/01/2000 yılında D.G.D. ödemelerinin yapılması ile birlikte, çiftçi kayıt sistemlerine odamıza kayıtlı bulunan üyelerimize hizmet vermeye çalışmış olup her yıl tekrarlanması nedeniyle odamız hizmet binası yetersiz kalınca, 2003 yılında ilçemizde Kayabaşı Mah. Halil Balcı Cad. Yaylakent Pasajı 2. kat No:3 adresinde yönetim kurulu oluru ile T.Z.O.B. ne uygunluğu çalışmalarına devam etmektedir.

ZİRAAT ODASININ ÇALIŞMALARI: 03/03/2007 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısı sonucu yeni seçilen Yönetim Kurulu üç yıllık süre içinde birçok hizmetlerde bulunmuştur. Bu faaliyetler maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır. Personel Odası yeniden düzenlenerek arşiv ve bilgisayar düzeni yeniden tadil edilmiştir. 2007 yılından önce oluşturulmayan çiftçi arşivleri düzenlenerek tutulmaya başlandı. Üyelerimize hizmet ve iltifat kapsamında sıhhi bir çay ocağı hizmete sokulmuştur.

Çiftçilerimizin gelişmelerden anında haberdar olması için; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, köylere hizmet götüren değişik Bakanlıklar, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Tarım Kredi Kooperatifleri, Bağ-kur ve benzeri kuruluşların genelge ve bildirileri çiftçilere düzenli olarak duyurulmaktadır. Odamız imkânları dâhilinde Ramazan Ayı içinde muhtaç olan çiftçilerimize gıda yardımı yapılmıştır. Ramazan ayı içerisinde kurulan iftar çadırında Haymana halkımıza İftar yemeği verilmiştir. Değişik zamanlarda, İlçemizi ziyaret eden Milletvekillerine çiftçilerimizin sorunları aktarılmıştır. Özellikle bölge milletvekillerinin sorunlara ilgisi canlı tutulmaya çalışılmıştır.

2007 yılında Proje olarak Üzerinde çalıştığımız Toprak Su Yaprak Analiz Laboratuarı yapılarak faaliyete geçmiştir. 2008 yılında yaşanan kuraklık nedeniyle, çiftçilerin sorunları gerekli mercilere yazılı ve sözlü olarak iletildi. Kuraklık tespiti için Haymana İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte köy köy gezilerek kuraklık tespiti yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda çiftçilerimize kuraklık desteği verildi ve çiftçi borçları ertelendi. Ürün kaybını azaltmak ve verimli bicim sağlamak amacıyla, biçim zamanı Biçerdöverlerin kontrol edilmesi amacıyla köylerimiz gezilerek biçim yapan biçerdöverler kontrol edilmiştir. Odamız çiftçilerimizin sıkıntılarını gidermek amaçlı ve onların işlerine yardımcı olabilmek için bir taş toplama makinesi ve mısır silaj makinesi alıp çiftçilerimizin hizmetine sunmuştur. Hizmetlerin etkinliliğini ve süratini artırmak amacıyla 2009 yılında odamıza bir hizmet aracı alınmıştır. Kırsal kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çevresinde verilecek olan Alet Ekipman Desteklemesi Konusunda Çiftçilerimiz bilgilendirilerek 67 çiftçimiz %50 hibe desteklemesinden faydalanması sağlanmıştır. Odamız bünyesinde kurulan Toprak Bitki Su Analiz Laboratuar tarafından Haymana Çiftçilerimize ücretsiz olarak 10.800 adet toprak analizi yapılmış olup, çiftçilerimizin Toprak Analiz Desteğinden faydalanmaları sağlanmıştır.

Odamıza bir adet fotokopi cihazı alınarak çiftçilerimize ait tüm fotokopi işlemlerini tamamını ücretsiz olarak gerçekleştirmektedir. 2003 yılından bugüne kadar süne ve kımıl mücadelesi için Tarım İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ekibin yatak ve yemek ihtiyaçları odamız tarafından karşılanmış ve çiftçilerimize daha iyi destek verebilme olanağı sağlanmıştır. Haymana Çiftçisinin temsilcisi olan Odamız, çitçimize hizmeti görev saymakta, çitçimizin bölgenin en kaliteli hizmeti olmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir.